Di adalam kitab Al Ghoniyyah Juz I – Bab fasal Syahru Sya’ban, susunannya Assyaikh Abdul Qodir Jailani – Hal 191. ada sebuah Hadist keterangan dari Sahabat Abu Huroiroh yang intinya demikian :
Waktu Malam tanggal 15 Sya’ban Malaikat Jibril datang menghadap Rosululloh, perlunya menyuruh Beliau supaya melihat langit. Rosululloh tanya kepada Jibril ‘Alaihis Salam: “Malam ini malam apa ?”.
Jibril jawab : “Malam ini Alloh Ta’ala membuka 300 pintu rohmat”.
Kemudian sekitar jam tiga malam Jibril turun lagi kepada Rosululloh seraya berkata :
YAA MUHAMMAD IRFA’ ROKSAKA
“Wahai Muhammad angkatlah kepalamu !”.
Setelah kepalanya Rosululloh diangkat, Rosululloh menyaksikan Delapan Pintu Syurga dibuka dan tiap-tiap pintu ada Malaikat yang berseru :
1. Di Pintu Syurga Pertama. Malaikat berseru :
TUUBAA LIMAN ROKA’A FII HAADZIHIL LAILAH.
“Berbahagialah bagi orang yang ruku’ pada malam ini”.
2. Di Pintu Syurga Kedua.
TUUBAA LIMAN SAJADA FII HAADZIHIL LAILAH.
“Berbahagialah bagi orang yang sujud pada malam ini”.
3. Di Pintu Syurga Ketiga.
TUUBAA LIMAN DA’AA FII HAADZIHIL LAILAH.
 “Berbahagialah bagi orang yang berdo’a pada malam ini”
4. Di Pintu Syurga Keempat
TUUBAA LIDDZAAKIRIINA FII HAADZIHIL LAILAH.
 “Berbahagialah bagi orang yang dzikir pada inalam ini”.
5. Di Pintu Syurga Kelima.
TUUBAA LIMAN BAKAA MIN KHOSYYATILLAHI FII HAADZIHIL LAILAH.
“Berbahagialah bagi orang yang menangis karena takut kepada Alloh pada malam ini”.
6. Di Pintu Syurga Keenam.
TUUBAA LILMUSLIMIINA FII HAADZIHIL LAILAH.
“Berbahagialah bagi orang Islam berserah diri pada malam ini”.
7. Di Pintu Syurga Ketujuh.
HAL MIN MUSTAGHFIRIN FAYAGHFIRU LAHU.
“Manakah orang-orang yang mohon ampunan, maka Alloh memberikan ampunan kepadanya”.
8. Di Pintu Syurga Kedelapan
HAL MIN SAA’ILIN FAYU’THIYA LAHU
“Manakah orang-orang yang minta, maka diberikanlah permintaannya kepadanya “.
Kemudian Rosululloh tanya kepada Jibil ‘Alaihis Salam:
YAA JIBRIL ILAA MAATAA TAKUUNA HAADZIHIL ABWAAB MAFTUUHATAN?
“Wahai Jibril sampai kapan adanya pintu-pintu ini terbuka?
Jawab Jibril :
ILAA THULUU’IL FAJRI MIN AWWALIL LAIL.
“Sampai terbitnya,fajar dari awalnya malam|”
Advertisements