ISI DO’A DI BULAN ROJAB
Selama bulan Rojab biasanya kita berdo’a :
ALLOHUMMA BAARIKLANAA FII ROJABIN WASYA’BAANA WABALLIGHNAA ROMADLOONA
dibaca setiap hari minimal 10 kali.
Di dalam do’a ini isinya ada dua macam.
1. MINTA BAROKAH
ALLOHUMMA   : Ya Alloh
BAARIK              : berilah barokah
LANAA               : bagi kami
FII ROJABIN      : di dalam bulan Rojab
WA SYA’BAANA    : dan di dalam bulan Sya’ban.
Permintaan yang pertama mohon kepada Alloh Ta’ala, supaya hidupnya diberi Barokah.
  • Keluarganya diberi Barokah
  • Perekonomiannya diberi Barokah
  •  Segala usahanya diberi Barokah
Jadi permohonan ini tidak hanya khusus untuk dirinya sendiri saja tapi di samping itu juga untuk keluarga dan perekonomiannya.
Sesuatu yang diberi Barokah walaupun sedikit, ini akan menjadi berkembang banyak dan di dalam perkembangannya itu disertai kebaikan-kebaikan. Tetapi harta benda yang tidak diberi Barokah, walaupun banyak, akan banyak menimbulkan bermacam-macam yang tidak kita inginkan dan akan menyengsarakan hidup kita. Maka mohon kepada Alloh supaya diberi hidup yang Barokah. Ini isi yang pertama.
2.  HIDUPNYA SAMPAI DI BULAN ROMADLON
WABALLIGHNAA ROMADLOONA
Hidupnya itu diberi hidup yang sampai mendapat   kesempatan lagi di bulan Romadlon. Dari bulan Romadlon sekarang sambung lagi ke bulan Romadlon yang berikutnya, kemudian sambung lagi ke bulan Romadlon yang berikutnya, begitu seterusnya. Ini akan tambah panjang hidupnya (WABALLIGHNAA ROMA DLOO NA). Karena bulan Romadlon itu SAYYIDUSY SYUHUURI,SYAHRULLOH, bulannya Alloh.
ADANYA PERINTAH PUASA DI BULAN ROMADLON
  • Turunnya kitab Taurot di malam bulan Romadlon
  • Turunnya kitab Injil di bulan Romadlon
  • Turunnya kitab Zabur di bulan Romadlon
  • Turunnya kitab Al Qur’an di bulan Romadlon
  • Turunnya Shukhuf Ibrohim As di bulan Romadlon.
Oleh karena turunnya kitab-kitab suci itu di bulan Romadlon, kemudian itu yang dijadikan sebab umat Islam diwajibkan puasa bulan Romadlon. Bukan umat Islam saja tapi umat-umat sebelum Islam yang semuanya dituruni kitab, diwajibkan puasa seperti umat Islam berpuasa.
Advertisements