Dzikir ismu dzat pertama kali dibai’atkan oleh Nabi kepada Abu Bakar Shiddiq ketika dia sedang menemani Nabi berada di Gua Tsur, pada saat sedang dalam perjalanan hijrah atau dalam persembunyian dari kejaran orang-orang Quraisy.
Ketika sedang panik-paniknya dalam persembunyian, Nabi mentalqinkan dzikir ini dan sekaligus cara muraqabah ma’iyyah (kontemplasi dengan pemusatan keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertainya). Selanjutnya ditalqinkan kepada Salman al-Farisi,
lalu kepada Qasim bin Abi Bakar, lalu kepada Ja’far Shadiq, dan seterusnya sampai pada mursyid-mursyid tarekat.
Dzikir Ismu Dzat Allah-Allah diajarkan kepada murid dengan kaifiat yang tertentu.
Caranya adalah seperti berikut, murid hendaklah membersihkan hati dari sebarang kekuatiran dalam hati dan sebarang khayalan perkataan hati dengan melakukan Istighfar dalam bilangan yang ganjil.
Lenyapkan segala fikiran tentang perkara yang telah lepas dan yang akan datang. Mohon perlindungan Allah dari segala kejahatan dan tipu daya Syaitan yang terkutuk dengan membaca Ta’awuz.
Membaca Bismillah dan Surah Al-Fatihah sebagai sarana menyambung kepada sekalian Arwah Muqaddasah (Ruh-Ruh yang telah disucikan).
Seterusnya seseorang murid hendaklah membayangkan maut yakni menghadirkan saat kematian diri. Ini merupakan pintu bagi memasuki Alam Ghaib dan menuju ke Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Ini juga merupakan pintu untuk menghubungi Para Arwah Muqaddasah Mashaikh Akabirin .
Pada waktu sedang berdzikir hendaklah melenyapkan segala perkataan, kekhuatiran dan khayalan di dalam hati dan fikiran yang selain Allah. Hati hendaklah menyebut Allah Allah dengan merendahkan diri. Jikalau kekhuatiran dan khayalan hati itu tidak dapat dilenyapkan, maka hendaklah membayangkan wajah syekh-nya. Bayangan Syeikh hendaklah digambarkan dalam fikiran di kedudukan antara dua kening, kemudian berada pada kedudukan pertengahan dengan hati kita, lalu memelihara bayangan wajah Syeikh di dalam hati.
Setelah membersihkan hati dari kekhuatiran dan khayalan hati, hendaklah sibuk melaksanakan Dzikir Ismu Dzat Allah-Allah.
Untuk menghilangkan kekhuatiran dan khayalan hati, hendaklah benar-benar merendahkan diri dan hati melakukan Dzikir Ismu Dzat dengan sempurna. Dalam melaksanakan dzikir, memelihara Wuquf Qalbi sangatlah penting yaitu diri bertawajjuh terhadap hati dan hati bertawajjuh kepada Dzat Allah Ta’ala. Wuquf Qalbi amat penting karena berdzikir tanpanya tidak mendatangkan faedah yang jelas.
Berdzikir tanpa Wuquf Qalbi akan mendatangkan kehuatiran dan khayalan hati.
Sentiasa berdzikir dengan memelihara syarat-syaratnya yaitu tempelkan ujung lidah ke langit-langit dan dengan menggunakan lidah hati hendaklah menyebut Allah Allah di maqam Latifah Qalb yaitu pada kedudukan dua jari di bawah tetek kiri cenderung ke arah ketiak sambil memahami pengertiannya iaitu, Dzat Allah adalah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan.
Letakkan dalam fikiran bahwa diri kita beriman dengan Dzat Allah tersebut yakni mewujudkan Dzat Allah dalam fikiran dan disebutkan sebagai Wujud Haqiqi.
Ketika berdzikir secra ritual, hendaknya syarat dan tata cara seperti tersebut, badan dan lidah digerakan harus dilakukan. Setelah terlatih setiap waktunya hendaklah berdzikir menggunakan lidah hatinya sehinggalah hatinya menjadi sentiasa berdzikir.
Seterusnya hendaklah berdzikir Ismu Dzat iaitu Allah Allah pada maqam-maqam yang telah dijarkan hingga mencapai kefanaan yang sesungguhya. Lenyap dari segala unsur Jasmani lahir bathin, lenyap dari unsur fikiran dan desir hati.
Sumber : http://www.jabalqubis.org (Thariqat Naqsabandiyah )
Advertisements